BADANIA FOCUSOWE

Badania focusowe – zogniskowane wywiady grupowe

Badania focusowe to metoda badawcza, która wykorzystywana jest w badaniach jakościowych. Metoda ta polega na zorganizowaniu wywiadu grupowego, gdzie głównym etapem badanie jest dyskusja respondentów wyselekcjonowanych ze względu na posiadanie charakterystycznych, określonych cech. Kto może być respondentem? Respondentem może być konsument pewnego produktu, przedstawiciel wybranej grupy zawodowej, posiadacz zwierząt domowych, właściciel samochodu określonej marki i wielu innych.

badania focusowe

Badania focusowe – typy zogniskowanych dyskusji

Planując badania należy wybrać metodę dyskusji. Można wskazać różne typy zogniskowanych grup dyskusyjnych. Zaliczamy do nich:

  • grupy wydłużone lub rozszerzone – zazwyczaj trwają cały dzień, zdarzyć się można,że czas ten znacznie wydłuża się,
  • mini – w badaniu uczestniczy około 4-6 osób, które mają więcej czasu, dzięki czemu bardziej angażują się w wypowiedź,
  • eksperckie – badania przeprowadzane są ze specjalistami w danej dziedzinie,
  • clash – w badaniu występują grupy konfliktowe, podzielona na części o przeciwnych poglądach,
  • kreatywne – zadaniem uczestników badania jest wykonanie zadania twórczego czy też wymyślenie nowego rozwiązania.

 

Badania focusowe – atut badań FGI

Badania focusowe oprócz typowej dyskusji i wymiany opinii wykorzystuje również liczne techniki projekcyjne. Jest to ogromny atut badań FGI. Dzięki zastosowaniu tej techniki mamy możliwość dotarcia do nieświadomych, ukrytych opinii i motywów działania konsumentów.