BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE

Badania ilościowe i jakościowe – metody i techniki badawcze

Badania ilościowe i jakościowe wykorzystuje się w celu zbadania rynku. Badania ilościowe, jak sama nazwa wskazuje odpowiadają na pytanie ,,ile”. Natomiast badania jakościowe odpowiadają na pytanie ,,jak”, ,,dlaczego”.  Wybór odpowiednich metod zbierania informacji jest bardzo ważny. Dzięki prawidłowo przeprowadzonym badaniom możemy wyciągnąć wnioski na temat realizacji przedsięwzięcia, które realizujemy.

Badania ilościowe i jakościowe

Badania ilościowe i jakościowe – czym się charakteryzują i kiedy je wykorzystywać?

Badania ilościowe najczęściej przeprowadzane są wśród szerokiej grupy. Głownie przy tej metodzie badań wykorzystuje się sondaże kwestionariuszowe. Badania ilościowe pozwalają określić, jak często w danej grupie zbiorowości występuje określone zjawisko.

Badania jakościowe skupiają się na pojedynczych osobach lub małych grupach osób. Dotyczą czynników trudno wymiernych. Badania jakościowe wyjaśniają i pozwalają zrozumieć motywy postępowania, dotrzeć do przyczyn zachowania czy też ustalić i zinterpretować motywacje.

Badania ilościowe i jakościowe – wzajemne uzupełnienie

Metodyki badań jakościowych i ilościowych mogą wzajemnie uzupełniać się. W dużej mierze zależy to od projektu ankiety. Czasami wykorzystanie kwestionariusza może być uważany za badanie jakościowe, lecz w rzeczywistości będzie badaniem ilościowym. Bardzo często wykorzystuje się metodę mieszaną – jest to połączenie danych ilościowych i jakościowych.

Obecnie profesjonalne agencje, które zajmują się badaniami rynku dysponują nowoczesnymi oprogramowaniami, dzięki którym można wykonywać obliczenia z dużą prędkością na dużych zbiorach danych.