BADANIA JAKOŚCIOWE

Badania jakościowe – metody i techniki badawcze

Badania jakościowe wykorzystuje się w celu zbadania rynku. Badania jakościowe odpowiadają na pytanie ,,jak”, ,,dlaczego”.  Wybór odpowiednich metod zbierania informacji jest bardzo ważny. Dzięki prawidłowo przeprowadzonym badaniom możemy wyciągnąć wnioski na temat realizacji przedsięwzięcia, które realizujemy.

Badania jakościowe

Badania jakościowe – czym się charakteryzują i kiedy je wykorzystywać?

Badania jakościowe skupiają się na pojedynczych osobach lub małych grupach osób. Dotyczą czynników trudno wymiernych. Badania jakościowe wyjaśniają i pozwalają zrozumieć motywy postępowania, dotrzeć do przyczyn zachowania czy też ustalić i zinterpretować motywacje. Badania jakościowe mają szerokie zastosowanie. Pozwalają:

  • rozpoznać nowy rynek,
  • wykryć przekonania i motywacje klientów,
  • dokonać wstępnego badania rynku czy koncepcji,
  • uzyskać szersze spojrzenie,
  • lepiej zrozumieć badane zjawisko,
  • pobudzić kreatywność uczestników do rozwoju.

Badania jakości – metody i techniki

Badania jakościowe można przeprowadzić na kilka sposobów. Do najczęstszych należą:

 • IDI – jest to indywidualny wywiad pogłębiony. Przeprowadzany jest on przez jedną osobę,
 • FGI – jest to zogniskowany wywiad grupowy. Przeprowadzany jest on z kilkoma osobami naraz,
 • Eksperyment – jest to badanie w warunkach, które pozwalają na jego ciągłą kontrolę,
 • Obserwacja – obserwowanie danego zjawiska,
 • Desk Research – analiza materiałów zastanych, dokumentów, stron www i innych.

Obecnie profesjonalne agencje, które zajmują się badaniami rynku dysponują nowoczesnymi oprogramowaniami, dzięki którym można wykonywać obliczenia z dużą prędkością na dużych zbiorach danych.