BADANIA NEUROMARKETINGOWE

Badania neuromarketingowe – nowa generacja metod pomiaru!

Badania neuromarketingowe wykorzystują narzędzia pomiarowe, które stosowane są w naukowych badaniach psychofizjologicznych oraz wiedzy o zachowaniu człowieka. Badania te wykorzystuje się w celu optymalizacji bodźców marketingowych. Wyniki badań pozwalają ocenić, jak ludzie reagują na dany bodziec reklamowy. Proces ten jest bardzo pomocny w procesie sprzedaży pod względem dostosowania treści reklamowych pod klienta.

Badania neuromarketingowe

Nowoczesne metody badawcze

Badania neuromarketingowe pozwalają poznać reakcję mające  źródło poza kontrolą świadomości człowieka. Istotą tego typu badań jest bezpośredni pomiar aktywności mózgu. Badania wykonuje się w celu poznania reakcji konsumenta na bodziec. Takim bodźcem może być produkt, reklama, gra, opakowanie czy też film. Do metod badawczych zaliczyć można:

  • elektroencefalografia,
  • reakcja skórno-galwaniczna,
  • elektromiografia,
  • Eye tracking,
  • funkcjonalny medyczny rezonans jądrowy,
  • chronometria kognitywna,
  • neuroobrazowanie.

Obszary badawcze agencji badania rynku

Agencje badania rynku działania na wielu obszarach. Zachowania i preferencje konsumentów, zachowania w sklepach stacjonarnych i internetowych, UX, marketing w social media, badania jakościowe i ilościowe w handlu i marketingu, badania eye tracker, badania neuromarketingowe, digital marketing, badania marki to obszary, w których działają firmy zajmujące się analizowaniem rynku i zachowania konsumenta.