Laboratorium powstałe

z myślą o lore impus.

Studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Magdalena Piątkowska i Michał Michnik zajęli III miejsce podczas VII edycji Progress Accounting Competition. Zadaniem 10 drużyn, które zakwalifikowały się do Finału, było rozwiązanie case studies przygotowanych przez: EY, KPMG i PwC.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ

 OFERTA

SEKCJA 1

Badania naukowe prowadzone na UEP są interdyscyplinarne i wynikają przeważnie z praktyki gospodarczej. Ich efekty to innowacje procesowe, produktowe, organizacyjne i marketingowe, dające przewagę konkurencyjną korzystającym z nich podmiotom gospodarczym. Ścisła współpraca z partnerami naukowymi w kraju i za granicą gwarantuje najwyższy poziom badań, a silne powiązania UEP z praktyką gospodarczą wyznaczają utylitarny kierunek tych badań. Potrzeba nadążania za zmieniającymi się wyzwaniami badawczymi wymaga natomiast dużej elastyczności. Prowadzenie przez kadrę naukową UEP działalności badawczej w szerokim zakresie umożliwia m.in. realizacja projektów stwarzających możliwość komercjalizacji wyników badań.

SEKCJA 2

Badania naukowe prowadzone na UEP są interdyscyplinarne i wynikają przeważnie z praktyki gospodarczej. Ich efekty to innowacje procesowe, produktowe, organizacyjne i marketingowe, dające przewagę konkurencyjną korzystającym z nich podmiotom gospodarczym. Ścisła współpraca z partnerami naukowymi w kraju i za granicą gwarantuje najwyższy poziom badań, a silne powiązania UEP z praktyką gospodarczą wyznaczają utylitarny kierunek tych badań. Potrzeba nadążania za zmieniającymi się wyzwaniami badawczymi wymaga natomiast dużej elastyczności. Prowadzenie przez kadrę naukową UEP działalności badawczej w szerokim zakresie umożliwia m.in. realizacja projektów stwarzających możliwość komercjalizacji wyników badań.

SEKCJA 3

Badania naukowe prowadzone na UEP są interdyscyplinarne i wynikają przeważnie z praktyki gospodarczej. Ich efekty to innowacje procesowe, produktowe, organizacyjne i marketingowe, dające przewagę konkurencyjną korzystającym z nich podmiotom gospodarczym. Ścisła współpraca z partnerami naukowymi w kraju i za granicą gwarantuje najwyższy poziom badań, a silne powiązania UEP z praktyką gospodarczą wyznaczają utylitarny kierunek tych badań. Potrzeba nadążania za zmieniającymi się wyzwaniami badawczymi wymaga natomiast dużej elastyczności. Prowadzenie przez kadrę naukową UEP działalności badawczej w szerokim zakresie umożliwia m.in. realizacja projektów stwarzających możliwość komercjalizacji wyników badań.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KONTAKT

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00

MAPA DOJAZDU