ConsumerLab

Pomożemy Ci jeszcze lepiej zrozumieć konsumenta

 IDEA  LABORATORIUM

Współcześnie coraz ważniejsze staje się lepsze zrozumienie konsumenta. Nie tylko jak podejmuje decyzje zakupowe, czego pragnie i co go  motywuje, ale również czy napotyka na swojej drodze zakupowej problemy, które ograniczają jego chęć skorzystania z usług czy nabycia produktów. W ramach Laboratorium poszukujemy dla naukowców i przedsiębiorców odpowiedzi na te i wiele innych pytań oraz gromadzimy i analizujemy dana, które umożliwiamy podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

 OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE NOWYCH DÓBR I USŁUG

Infrastruktura dostępna w ramach ConsumerLab umożliwa realizację całego procesu dotyczącego opracowania i wdrażania nowych dóbr i usług:

 • identyfikacja insightów konsumenckich  – poprzez badania etno- i netnoraficze, analiza danych wtórnych, wydiady pogłębione)
 • opracowanie i ocena koncepcji produktu – poprzez w pierwszej kolejności badania grupowe wywiady pogłębione a następnie metodą kwestionariuszową)
 • opracowanie i ocena koncepcji opakowania – z wykorzystaniem eyetrackera stacjonarnego w oparciu o wizualizację np. różnych etykiet
 • przygotowanie i ocena prototypu opakowania – proprzez zaprojektowanie i wydruk prototypu z wykorzystaniem drukarki 3D
 • ocena organoleptyczna – ocena jakościowa produktu przez respondentów stanowiących grupę docelową
 • określenie ceny – badania ilościowe dotyczące identyfikacji optymalnego poziomu cen w wykorzystaniem metody PSM (Price Sensitivity Measurement)
 • ocena tzw. full concept – realizacja eksperymentu w laboratorium ShopLab, gdzie produkt z ustaloną ceną jest umiejscowiony na półce sklepowej przy produktach bezpośredniej konkurencji.

PROJEKTOWANIE PROCESÓW I MAKIET FUNCKJONALNYCH ORAZ OCENA UŻYTECZNOŚCI STRON WWW I APLIKACJI MOBILNYCH 

Proces tworzenia powinien zawsze być porzedzony właściwym procesem przygotowawczym, by pościęcony czas na wdrożenie pomyśłów był jak najbardziej owocny. W ConsumerLab zajmujemy się

 • tworzeniem tzw. Person dla projektowanej usługi – poprzez badania focusowe
 • identyfikacją procesów i przygotowaniem makiet – z wykorzystaniem programów m.in. LucidChart i Balsamiq
 • testowaniem interaktywnych makiet – zarówno zdalenie jak i w laboratorium
 • ocena użyteczności stron i aplikacji – w zależności o postawionego problemu badawczego stosujemy różne narzędzia (np. eyetracker, think aluod) i metody (np. scenariuszowe, 5 sekund)
 • analiza danych pierwotnych na podstawie rzeczywistego ruchu na danej stronie (z wykorzystaniem Google Analitysc oraz HotJar)

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 

Wydać obecnie pieniądze na marketing nie jest trudno. Rozwój technologii i postępująca digitalizacja stwarza nowe możliwości dotarcia do konsumenta i bezpośrednią lub pośrednią promocję oferowanego dobra. W ramach ConsumerLab zajmujemy się :

 • oceną skuteczności działań w mediach społecznościowych, 
 • poziomem zapamiętywalności treści audiowizualnych (np. spoty reklamowe, lokowanie produktów)
 • analizą porówanwczą narzędzi e-marketingowych

 KONTAKT

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. +48 61 856 90 00