BADANIA MARKETINGOWE

Badania marketingowe – zbierz rzetelne informacje!

Badania marketingowe to proces zbierania obiektywnych informacji, a następnie ich przetwarzanie w celu uzyskania pełnego obrazu konsumenta docelowego i zminimalizowania ryzyka niepowodzenia rynkowego.  Badania marketingowe składają się z etapów, w czasie których zdobywa się kompletne informacje.  Na rynku istnieją firmy, które działają w branży badawczo-konsultingowej.

Badania marketingowe

Badania marketingowe – etapy profesjonalnych badań!

Każde badanie marketingowe składa się z etapów. Do tego procesu zaliczamy:

  • Identyfikacja i określenie problemu badawczego – podczas tego etapu zbierane są wszystkie niezbędne informacje na temat działalności rynkowej przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest odpowiednie sformułowanie celu oraz szczegółowe i dogłębne zidentyfikowanie problemu. Warto wykorzystać wcześniejsze badania, które dotyczyły podobnych badań.
  • Formułowanie hipotezy badawczej – polega na określeniu wstępnych założeń definiujących analizowany problem, a następnie ich weryfikacja.
  • Wybór metody i techniki zbierania informacji – wybór metod i technik wiąże się z nakładami finansowym, powinniśmy oszacować ich koszt, który powinien być współmierny z wartością informacji.
  • Gromadzenie i przetwarzanie informacji – wszystkie zebrane informacje musza zostać pogrupowane. Do tego procesu wykorzystuje się kalkulatory, tablice zbiorcze oraz inne techniki obliczeniowe.
  • Analiza i interpretacja rezultatów badań – dokonanie opisu statystycznego zjawiska jest głównym celem tego procesu.
  • Opracowanie raportu – jest to ostatni krok podczas wykonywania badania marketingowego. Wyciągniecie wniosków oraz wszelkie porady i informacje zaprezentować można w formie opisowej, graficznej lub tabelarycznej.

Badania marketingowe – wybierz nasze usługi!

Dlaczego warto skorzystać  z naszych usług?

 • Posiadamy innowacyjne podejście,
 • Dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb każdego klienta,
 • Posiadamy specjalistyczny sprzęt badawczy,
 • Wspieramy metodologicznie.