Badania marketingowe

Oferujemy kompleksowe narzędzia badawcze – od ankiet, przez focusy, analizy UX, analizy danych, aż po testy produktowe. Te metody pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoją grupę docelową, co z kolei pozwoli na dostosowanie oferty do ich potrzeb i preferencji. Dostarczymy Ci solidną bazę wiedzy, która umożliwi podejmowanie świadomych decyzji, wspomagających rozwój Twojego biznesu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

0
Liczba przebadanych respondentów

Jak wygląda proces?

Określenie celu badania i wybór narzędzi

Wspólnie określamy cel badania i wybieramy odpowiednią metodę badawczą.

Przygotowanie schematu badania

Ustalamy jaki charakter wyników i miar jest potrzebny i przygotowujemy niezbędne materiały.

Przeprowadzenie badania

Przygotowujemy odpowiednią dokumentację badawczą i wykonujemy zaplanowane testy/badania.

Analiza danych

Analizujemy zebrane dane i wyciągamy z nich kluczowe i wartościowe informacje, niezbędne w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

Raportowanie wyników

Przygotowujemy raport wraz z interpretacją wyników i naszymi rekomendacjami.

Poznaj swoich klientów

Chcesz poznać potrzeby i preferencje swojej grupy docelowej?
Wyślij zapytanie