Oferta współpracy

Czym się zajmujemy?

Realizacja eksperymentów

Przeprowadzamy badania z wykorzystaniem eksperymentalnego sklepu stacjonarnego i internetowego. Możemy modyfikować wszystko, dzięki czemu jesteśmy w stanie zweryfikować wpływ danego czynnika na np. wielkość koszyka zakupowego.

Testowanie produktów

Prowadzimy badania całościowe: od etapu koncepcyjnego, badań preferencji konsumentów, przez badania opakowań, badania organoleptyczne, badanie ceny, optymalizacja ceny przy użyciu metody PSM (Price Sensitivity Meter) do badania finalnego na półce sklepowej. 

Badania użyteczności

Z wykorzystaniem eyetrackera prowadzimy badania użytecznośći (cały zakres UX) stron internetowych, sklepów internetowych, aplikacji mobilnych. W ramach badań możliwe jest zastosowanie metod scenariuszowych, Clicktracking, Think-Aloud i wiele innych. 

Badania fokusowe (FGI)

Prowadzimy zogniskowane wywiady grupowe w monitorowanym pomieszczeniu z podglądem online. Wywiady są rejestrowane i analizowane z uwzględnieniem najnowszych trendów i narzędzi – NVivo  qualitative data analysis (QDA) computer software.

Analiza danych ilościowych

Analizujemy dane (zarówno small i big) z wykorzystaniem oprogramowania R stosując zróżnicowane metody statystyczne. Dysponujemy wersją serwerową opragramowania, która umożliwia wykonywanie obliczeń z dużą prędkością na dużych zbiorach danych. 

Badania konsumentów

Zrozumienie konsumenta stanowi rdzeń naszej aktywności w laboratorium. W zależności od problemu dobieramy narzędzia optymalne do zadania. Czasem opierając się na właściwie skonstruowanej ankiecie, wywiadzie pogłębionym lub np. z wykorzystaniem eyetrackera czy EEG.

Przygotowanie kwestionariuszy

Właściwie przygotowany kwestionariusz stanowi często element większości badań. Błędy w jego konkstrukcji mogą ograniczyć moźliwości zastosowania niektórych metod statystycznych, wprowadzać w błąd lub powodować przypadkowość w udzielaniu odpowiedzi. 

Machine learning, Vison learning

Uczenie maszynowe stanowi nowatorskie podejście w obszarze poszukiwania ukrytych wzorców w zachowaniach konsumentów. Na podstwie dostarczonych danych, w tym również graficznych, system uczy się, by na tej podstawie generować nową wiedzę.

Jak wygląda proces?

Przygotowanie schematu badania

 • określenie z klientem celu badania oraz sformułowanie hipotez badawczych / pytań badawczych
 • wybór odpowiedniej metody badawczej (ET, IDI, FGI, UX, etc.)
 • ustalenie charakteru potrzebnych klientowi wyników oraz miar
 • przygotowanie materiałów do badania (stworzenie makiet, prototypów)

Organizacja badania

 • rekrutacja respondentów według wytycznych klienta (możliwość skorzystania z wewnętrznej bazy)
 • przygotowanie i realizacja badania pilotażowego (+ wprowadzenie wymaganych korekt do badania)
 • telefoniczne ustalenie i potwierdzenie terminów badania z respondentami

Przeprowadzenie badania

 • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji badawczej
 • poinformowanie respondentów o ich prawach, zasadach badania oraz zebranie zgód na udział w badaniu
 • wykonanie testów / badań w laboratorium (w tym nagranie interakcji badanego)
 • wynagrodzenie dla respondentów

Analiza danych

 • oczyszczanie danych
 • analiza danych ilościowych (testy statystyczne dla wybranych metryk)
 • analiza danych jakościowych (komentarze, opis zachowań, notatki badacza)

Raportowanie wyników

 • raport w formie prezentacji multimedialnej – skrócona interpretacja wyników
 • raport w formie tekstowej – rekomendacje + dane ilościowe
 • na życzenie klienta organizujemy dodatkowe warsztaty projektowe, pomagające wdrożyć poprawki

Przykładowe obszary badań

 • spoty reklamowe i filmy produktowe,
 • badanie użyteczności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
 • analiza sposobu postrzegania strony internetowej „oczami użytkowników”,
 • analiza zauważalności poszczególnych elementów strony internetowej,
 • porównywanie deklaracji użytkowników z rzeczywistym postrzeganiem strony internetowej,
 • zidentyfikowanie sposobu postrzegania strony WWW: skanowanie vs. czytanie,
 • porównywanie sposobu postrzegania strony internetowej przez różne grupy docelowe, 
 • badanie opakowań,
 • badanie półki sklepowej,
 • reklama online i inne treści reklamowe
 • zarządzanie kategorią,
 • badania potrzeb konsumentów,
 • motywy, zachowania, trendy,
 • analiza wizerunku marki,
 • testy logo i nazw produktów,
 • testy produktów i opakowań (w tym badania organoleptyczne),
 • badanie poziomu cen,
 • ocena prototypów,
 • poziom satysfakcji korzystania z produktów, usług,
 • procesy komunikacji, odbiór koncepcji reklamowych,
 • sondowanie ukrytych motywów oraz innych czynników mających wpływ na decyzje konsumenta.